St. Radboudschool
Home>Nieuws>Leefstijl

Leefstijl

vrijdag 29 januari 2016

Het eerste thema van onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling “LEEFSTIJL”is gestart. Het thema is “De groep? Dat zijn wij!”. In alle groepen is gesproken over afspraken en regels in de klas. Deze afspraken zijn samen met de kinderen opgesteld. Ook is er veel aandacht besteed aan een veilig gevoel op school. We willen graag bereiken dat alle kinderen met een fijn gevoel naar school gaan en zich gewaardeerd voelen. Door deze methode te gebruiken hopen wij dit te bereiken. Het volgende thema gaat na de herfstvakantie van start en heet: “Praten
en luisteren”. Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren, net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.