St. Radboudschool
Home>Onze school>Digitaal

Digitaal

In alle klassen hangt een digitaal schoolbord. Hiermee kunnen we niet alleen iets vertellen, maar een kind kan ook gelijk iets zien. Als we een taak nabespreken, kunnen alle leerlingen gelijk meekijken op het bord en kan de leerkracht gelijktijdig antwoorden invullen.

 Daarnaast kunnen onze leerlingen in het computerlokaal klassikaal werken aan rekenen, taal of nieuwsbegrip. Met extra stof stimuleren we de kinderen op deze gebieden. Ook krijgen ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld een presentatie te maken of na school een type-cursus te volgen.