St. Radboudschool
Home>Onze school>Methodes

Methodes

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden van elk kind en elk kind zo goed mogelijk te laten presteren. Onze lessen geven we over het algemeen klassikaal, met extra hulp waar dat nodig is. We proberen kinderen uit te dagen en op een aantal momenten kunnen ze ook een taak kiezen en hun eigen werk indelen. Dit begint reeds in de kleutergroepen met de planborden en de ‘Mag en Moet werkjes’.

Een sociale, emotioneel goede en evenwichtig ontwikkeling vinden wij erg belangrijk

Een veilige en uitdagende leeromgeving staat hierbij centraal. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich sociaal/emotioneel goed en evenwichtig ontwikkelen. We maken hierbij gebruik van de methode “Onderbouwd”. Deze methode speelt in op de specifieke leerbehoeften van leerlingen, gaat uit van drie stappen van leren en richt zich op opbrengst- en handelingsgericht werken.

Geloof en waardering

Naast de methode “Onderbouwd” werken we met het nieuwe Piramideproject. Deze methode geeft in een aantal thema’s door het jaar gerichte aandacht voor taal-rekenbegrippen en ook het sociaal/emotionele aspect komt voortdurend aan de orde. Met deze methode willen we invulling geven aan drie basisbehoeften, namelijk geloof in eigen kunnen, de drang om zelfstandig te willen werken en de behoefte aan waardering van anderen.

Een soort contractje

De taak is hierbij belangrijk. Een taak is een soort contractje dat je met de kinderen afsluit en waarvoor zijzelf (onder begeleiding) verantwoordelijk zijn. Zij worden aangemoedigd een taak op zich te nemen en die uit te voeren. De taak van de leerkracht is te volgen hoe het werk vordert en waar nodig te begeleiden.