St. Radboudschool
Home>Onze school>Missie en visie

Missie en visie

Samen werken aan jouw talent in een veilige school waar je jezelf bent

De St. Radboudschool wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs, in een prettige sfeer. Wij hechten veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Onze kernwaarden zijn: respect, veiligheid, groei en plezier.

Respect vinden wij ontzettend belangrijk en daar zijn we de hele dag met elkaar mee bezig: de kinderen, collega’s en ouders. Respectvol omgaan met verschillen in geloof, religie en opvattingen van andere mensen. We luisteren naar elkaar en letten op de manier hoe we iets zeggen. Veiligheid signaleren we door te zien. Sociale veiligheid van de leerlingen die we inventariseren met vragenlijsten, een pestprotocol, maar ook zorg voor een ontruimingsplan en een risicoinventarisatie. De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Daarnaast dagen we onze leerlingen uit om te groeien. Om vooruit te komen in de omgang met andere leerlingen, communicatief en cognitief. Tijdens de ouderavonden waar de leerlingen bij zijn bespreken we met hen wat ze willen bereiken de komende periode. Wat is je streven? Hoe gaat het op school? Voel je je prettig? En zo niet, wat gaan we daar aan doen? Plezier vinden we belangrijk voor de kinderen én onze collega’s.