St. Radboudschool
Home>Onze school>Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

In het gebouw van de school is ook een peuterspeelzaal, waar we nauw mee samenwerken. We zorgen ervoor dat kinderen van de peuterspeelzaal die bij ons op school blijven makkelijk kunnen doorstromen.

Voor- Vroegschoolse Educatie

Zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand krijgen via het speciale onderwijsprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) scholing om goed te kunnen starten op de basisschool. Hiermee stimuleren we taal, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid omdat dit de basis is van het functioneren op school.

Piramide start bij de peuters

We beginnen op de peuterzaal al met het Piramide-project. Deze projecten gaan over thema’s zoals seizoenen, kleding en verkeer. De projectboeken staan vol met activiteiten, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van hoeken. Dit project probeert op een gestructureerde manier de taalvaardigheid van kinderen te vergroten. Het Piramide-project begint al op de peuterzaal; er is dus sprake van een doorgaande lijn tussen peuterzaal en basisschool. Naast de taalontwikkeling, komen binnen de Piramidethema’s de creatieve, motorische, emotionele en muzikale vorming aan bod.