St. Radboudschool
Home>Onze school>Positief gedrag

Positief gedrag

Op de St. Radboudschool stimuleren we positief gedrag. We stimuleren de kinderen om positief met elkaar en hun omgeving om te gaan. Hebben jullie ruzie? Praat met elkaar om er uit te komen. We leren de kinderen samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen in groepsverband. In ons dagelijks omgaan met de leerlingen proberen we op elk moment het sociale en emotionele welbevinden van kinderen te bevorderen. We refereren hierbij aan de lessen van ‘Leefstijl’ die in de gehele school worden gegeven. Tevens hanteren we de volgende school en klassenregels:

  1. We lopen rustig in en door de gang.
  2. Het stiltesignaal is voor ons een teken om extra op te letten.
  3. De speelplaats is voor ons om te spelen.
  4. We luisteren altijd goed naar elkaar.
  5. We zijn zuinig op de spullen van anderen en van onszelf.
  6. Gewoon praten oké, schreeuwen of grove taal …. NEE.
  7. We helpen elkaar zoveel als het kan en mag!
  8. We fietsen alleen daar waar het mag
  9. Je bent pas een held als je niet meer vecht en scheldt.

Deze regels hangen in de klas, en op het bord bij de ingang van de school. Iedere twee weken is er een nieuwe regel waar we in het bijzonder op letten en over praten. Zo komt iedere schoolregel 4 weken per schooljaar aan de beurt.

Om ons pedagogisch klimaat te verbeteren en te zorgen voor een veilige leeromgeving binnen de klas en binnen en buiten de school zijn we dit schooljaar gestart met een project; B6-4all. Het uitgangspunt van dit project is ‘Goed gedrag kan je leren’.