St. Radboudschool
Home>Ouders>Informatievoorziening

Informatievoorziening

Het schooljaar starten we in groep drie tot en met acht met de start-doel-gesprekken. Tijdens dit gesprek in oktober bepaalt u met de leerkracht en uw zoon of dochter aan welke doelen uw kind gaat werken. U vertelt daarnaast aan de leerkracht over uw kind en hoe u thuis met uw kind omgaat. Waar is hij/zij goed in? Wat kan er beter en waar heeft uw kind nog hulp bij nodig? Deze informatie helpt ons om nog beter met uw kind om te gaan. In maart evalueren we de doelen uit oktober en stellen we deze (eventueel) bij.

“Vragen beantwoorden wij graag”

In november vinden de tienminutengesprekken met de ouders alleen plaats. We bespreken leerresultaten en hoe het met uw kind thuis en op school gaat. Voelt uw kind zich fijn of zijn er zaken die aandacht verdienen? Als het nodig is kunt u ook tussentijds een afspraak maken met de leraar van uw zoon of dochter.

St Radboud is een laagdrempelige, open school. U kunt de school op elk moment binnen lopen, ons bellen of mailen. Als u vragen heeft, beantwoorden wij die graag. Daarnaast houden wij u graag op de hoogte via de schoolgids, schoolkalender, website en maandelijkse papieren nieuwsbrief.