St. Radboudschool
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het overleg met de directie of het bestuur als het gaat om ontwikkelingen van het beleid. Meepraten en invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen, voordat ze definitief worden genomen. De MR bestaat uit ouders, die de belangen van leerlingen en ouders behartigen, en uit leerkrachten, die de belangen van het personeel behartigen.

Ouders die lid zijn van de medezeggenschapraad zijn Peter Egbers (voorzitter) en Barend van der Aa. Namens het personeel zijn Caroline van den Berg en Marloes Thomassen lid.