St. Radboudschool
Home>Ouders>Oudercommissie

Oudercommissie

Het St. Radboud heeft een oudercommissie, die bestaat uit een groep ouders die de school ondersteunt bij de organisatie van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasversieringen, het schoolreisje, de luizencontrole, excursies etc. Verder werkt de Ouderraad als communicatiekanaal tussen de ouders en school en bespreken we algemene zaken met het schoolteam.

Vrijwillige bijdrage

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 40,00 gevraagd. Dit bedrag kan worden overgemaakt op de rekening van de Oudercommissie:
NL 85 ABNA 062.26.37.568. Vermeld hierbij de naam en de groep van uw kind.

Ondersteuning mogelijk

Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen kunnen een regeling treffen met de penningmeester om in termijnen te betalen. In sommige gevallen zijn er andere instanties die bereid zijn om dit te ondersteunen.

Leden Oudercommissie:

Tamara Kroon
Lisenka Besselink
Regina Platje
Marco Hietbrink
Kristel Nonnekens
Miranda Karperien
Elke Viscaal
Natascha Spanjer
Annemarie Degger
Maureen ter Beeke